Geneza powstania Stowarzyszenia

Geneza powstania Stowarzyszenia zrodziła się w naszych sercach w dniu pogrzebu Profesora Marka Jasińskiego, wielkiego szczecińskiego kompozytora, wspaniałego człowieka, filozofa i  przyjaciela. Potrzebę utworzenia Stowarzyszenia najlepiej wyrażą słowa preambuły do naszego Statutu:

Czytaj dalej