Prace doktorskie

Wykaz prac doktorskich dotyczących
twórczości profesora Marka Jasińskiego.

  • Iwona Charkiewicz
    Język muzyczny Marka Jasińskiego – między tradycją a współczesnością. Analiza problemów wykonawczych w wybranych utworach
    Akademia Muzyczna im.F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
    Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacjii Muzycznej
    2008

Czytaj dalej