Prace habilitacyjne

Wykaz prac habilitacyjnych dotyczących
twórczości profesora Marka Jasińskiego.

  • Iwona Wiśniewska-Salamon
    Twórczość chóralna współczesnych kompozytorów szczecińskich w aspekcie problematyki wykonawczej
    Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
    Szczecin 2010

Czytaj dalej