Prace habilitacyjne

Wykaz prac habilitacyjnych dotyczących
twórczości profesora Marka Jasińskiego.

Czytaj dalej

Prace doktorskie

Wykaz prac doktorskich dotyczących
twórczości profesora Marka Jasińskiego.

Czytaj dalej

Prace magisterskie

Wykaz prac magisterskich poświęconych
twórczości profesora Marka Jasińskiego.

Czytaj dalej

Inne opracowania

Wykaz innych wydawnictw i opracowań
w całość lub w części poświęconych twórczości
bądź osobie profesora Marka Jasińskiego.

Czytaj dalej