Statut Stowarzyszenia imienia Profesora Marka Jasińskiego