Twórczość Marka Jasińskiego

W twórczości Marka Jasińskiego wyróżnić można nurt muzyki wokalnej i wokalno- instrumentalnej, nurt muzyki instrumentalnej komponowanej na różne składy, począwszy od muzyki orkiestrowej, poprzez muzykę kameralną, oraz tę pisaną na instrumenty solowe, aż po dzieła sceniczne.

Na pewno sfera ekspresji, właściwa różnym instrumentom, dawała kompozytorowi ogromne możliwości poszukiwań nowych brzmień i technik wykonawczych. Jednak największy obszar twórczy kompozytora wypełniała muzyka wokalna i wokalno-instrumentalna. To właśnie ten nurt był kompozytorowi najbliższy i  tu realizował swoje poetycko-muzyczne przesłania.

Większość kompozycji tego nurtu powstała do wersów zaczerpniętych z psalmów.

Czytaj dalej