Uchwała Nr XXV/287/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie nadania Panu Markowi Jasińskiemu Medalu Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego.

UZASADNIENIE

Na podstawie § l0 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz Medalu Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/164/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2003 r., zmienionej w dniu 26 kwietnia 2005 r., Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim wystąpił z wnioskiem o nadanie Panu Markowi Jasińskiemu Medalu Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego.

Czytaj dalej